Izvoz poljoprivrednih proizvoda u 2016. dostigao vrijednost od 934 miliona KM

Izvoz poljoprivrednih proizvoda u 2016. dostigao vrijednost od 934 miliona KM

U Godišnjem izvještaju iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2016., koji je sačinilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, navedeno je da su ukupno zasijane površine iznosile oko 530.000 ha, ugari i neobrađene oranice čine oko 481.000 ha, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3.000 ha.

Istaknuto je da, u cjelini gledano, sektorski pokazatelji poljoprivrede tokom 2016. ne bilježe značajne promjene u odnosu na prethodne godine.

Izvoz poljoprivrednih proizvoda u 2016. dostigao je vrijednost od 934 miliona KM i veći je za 14 posto u poređenju s prethodnom godinom, dok je uvoz iznosio 2,95 milijardi KM i povećan je za 2,4 posto.

Negativni saldo u trgovini poljoprivrednim proizvodima u 2016. iznosio je dvije milijarde KM, što je za 2,8 posto manje u poređenju s deficitom iz prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednim proizvodima iznosila je 32 posto i poboljšana je za četiri posto u odnosu na 2015.

Struktura korištenog poljoprivrednog zemljišta se ne mijenja već duži niz godina, a žitarice i dalje imaju najveći udio u zasijanim površinama s 58 posto, zatim krmno bilje 26 posto, povrće 14 posto i industrijsko bilje oko dva posto.

Struktura požnjevenih površina najznačajnijih usjeva je i u 2016. ostala nepromijenjena ali je kod većine usjeva, a posebno onih kod kojih se primjenjuje mehanizirano ubiranje uroda, zabilježeno povećanje požnjevenih površina, a naročito soje (66 posto), heljde (59 posto), tritikalea (40 posto), ječma (27 posto), pšenice i uljane repice (18 posto), te grahorice i graška (11 posto).

U 2016. je ostvarena proizvodnja žitarica od 1,7 miliona tona, uljarica od 23.000 tona, povrća 357.000 tona, grožđa 37.000 tona, neto proizvodnja mesa peradi od 59.000 tona, što je i najveći zabilježeni nivo proizvodnje u posljednjih 10 godina u BiH.

Po statističkim podacima o brojnom stanju stoke za 2016., ukupan broj goveda je ostao na istom nivou od 455.000 grla kao i prethodne godine, dok je broj muznih krava i steonih junica manji za 17.000 grla ili šest posto u odnosu na 2015.

Također, i ukupan broj svinja je manji je za 19.000 komada, a od toga krmača i suprasnih nazimica za 3.000 grla ili četiri posto. Brojno stanje ovaca je ostalo nepromijenjeno odnosno na nivou od 1.016.000 grla, dok je broj peradi manji za devet posto u poređenju s prethodnom godinom.

Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka u 2016. iznosila je 701 milion litara i ostala je na istom nivou proizvodnje kao i prethodne godine, dok je otkup sirovog mlijeka iznosio 236 miliona litara i neznatno je veći u odnosu na otkup iz prethodne godine. Neto proizvodnja mesa u 2016. iznosila je oko 86.000 tona i veća je u odnosu na prethodnu godinu oko četiri posto, dok je ostvarena proizvodnja jaja od 689 miliona komada manja za pet posto u odnosu na 2015.

Iako je broj košnica veći za 17.000 ili oko četiri posto u poređenju s prethodnom godinom, proizvodnja meda u 2016. bila je manja za 36 posto.

Učešće zaposlenih u poljoprivredi u ukupnom broju zaposlenih smanjeno je za oko dva posto, dok je učešće BDV ostvarene u sektoru poljoprivrede u ukupnom BDP na nešto nižem nivou u odnosu na 2014. kada je iznosio 7,6 posto.

Po podacima koji su dobijeni popisom stanovništva, domaćinstava i stanova koji je proveden u BiH 2013., ukupan broj domaćinstava koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost u BiH iznosi 363.394, od kojih je 56.609 ili 16 posto komercijalnih, odnosno tržišno orjentiranih gazdinstava.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *